Memorial Roger Entenich

Memorial Roger Entenich

Mer invitéieren Iech vun Häerzen op eise Memorial Roger Entenich, mat Course fir Minimes, Cadets an Débutants/Dames.

Sonndes, de 14. Juli um 13.00 Auer geet et lass mat de Minimes, um 14.15 Auer ass den Depart fir d'Cadets an um 15.45 Auer starten d'Débutants/Dames.

Mer freeën eis op Äre Besuch