Nowues fir d'LP07

Nowues fir d'LP07

Mer gratuléieren dem Nathalie an dem David zur Gebuert vun hierem klengen Marie.

D'Marie ass um 12.15 Auer op d'Welt komm an et geet him a senger Mamm gutt.

Mer wënschen de jonken Elteren vill Freed bei hiere neier Aufgab.