Flotte Reportage iwwert de Ben Gastauer op RTL

Flotte Reportage iwwert de Ben Gastauer op RTL

RTL huet gëschter e flotte Reportage iwwert de Ben bruecht, an deem et net just em de Sport goung. Der fannt de Reportage um Site vun RTL: http://tele.rtl.lu/emissiounen/de-journal/3108463.html